en cs

Ateliér Duchů

Během uplynulých let vznikla na půdorysu dění v Ateliéru herních médií FaVU VUT v Brně samostatná tvůrčí skupina Ateliér Duchů, s cílem realizovat autorské projekty nad rámec běžných školních cvičení a semestrálních prací. Vzhledem k povinnému harmonogramu jednotlivých semestrů a jejich časové proporci vznikají prototypy, modely či koncepty v podobě, kterou definuje zadání a ukončuje semestrální zkouška. V mnoha případech je škoda projekt nedokončit nebo v podobném duchu nevystavět nový i přesto, že se v rámci školy už musíme posunout dál. Ateliér Duchů tak zachytává a dokončuje nebo restartuje projekty, jejichž životní cyklus byl již v rámci školy naplněn. Z pozice autorské tvůrčí skupiny posouvá projektovou produkci dál a hledá vztyčné body, které se mohou s probíhající školní tvorbou krýt.