Hra erLett je mojim sólo projektom v rámci ateliérovej tvorby už od začiatku roku 2019. Od posledného článku ubehol rok a v tomto článku zhrniem pokroky a zmeny v tomto období. 

Aktuálne existuje základné herné jadro, na základe ktorého budem tvoriť zbytok hry. Hráč má možnosť sa prechádzať 3D priestorom, ktorý reaguje a mení sa na základe slovných hádaniek/mini hier, ktoré sú vo svete reprezentované ako lietajúce písmená alebo slová. Prenášaním písmen môže hráč interagovať s prostredím. Na základe týchto princípov je hráčovi umožnený postup herným svetom.

Jeden z nových nápadov, ktorý sa dostal už do bakalárskeho dema, bolo pridať závislosť na čase. Slová sa, po tom, čo ich hráč poskladá alebo rozbije, môžu znova vrátiť do svojho pôvodného stavu a tým zmenia aj prostredie.

Prototyp hry je dostupný na stiahnutie na platforme itch.io: 

Technicky som zdokonalil najmä texty, ktorých vizuál a rendering bol aktualizovaný. Vykresľovanie som prerobil z lietajúcich plôšok s textúrou písmena, na mesh, ktorý opisuje tvar písmena. Implementácia funguje podobne ako Text3D modul Unreal Enginu.

Ukážka novej geometrie textu

Taktiež sú po novom animované.

Vo zvuku som sa rozhodol pohrabať v pamäti a vrátil som sa späť do doby, keď som pracoval na ambientnej hudbe ako hobby popri strednej škole. V jednej skladbe som používal plugin, ktorý mi utkvel.

Princíp spočíval v tom, že oscilátory/zdrojový signál bol vždy šum, ktorý bol následne filtrovaný tak, aby vydával tón. Plugin sa nazýva Majken's Chimera.

Prvé vznikali ruchy do pozadia a atmosféra. Používal som iba spomenutý plugin. Po tom ako som bol spokojný s atmosférou, skúsil som vytvoriť hudbu do pozadia, ak hráč interaguje alebo je v blízkosti slovných hádaniek. Tvorba hudby bola cielene tvorená tak, aby rozporovala atmosféru, ktorú vizuál vytvára. Tj. niečo čo nie je úplne pokojné ale trochu vyzýva k "hľadaniu riešenia".

Pred vianočnými prázdninami som úplnou náhodou narazil na program VCV Rack. Ide o softvérový simulátor modulárnej syntézy. Po chvíle experimentovania, som skúsil zreplikovať princíp, ktorý používa spomínaná Chimera. Po krátkej dobe vznikali ďalšie skladby už len za pomoci VCV Racku. 

Všetky ruchy aj hudba je tvorená jedným z popísaných postupov. Skladby komponujem a mixujem v softvéri Ableton Live Lite.

Dva z nástrojov vytvorených v softvéri VCV Rack

Ukážka kombinácie vizuálu a zvukovej stránky:

Prezentačné video, vytvorené k bakalárskej práci:

Čo čaká mňa a projekt erLett? 

Vytvorenie slovných hádaniek a kombinácií, na základe ktorých bude umožnený postup herným svetom. 

Teším sa. Bojím sa. A tak.