V prosinci proběhl v prostorách Konviktu v Olomouci další ročník přehlídky filmové animace a umění – festival PAF. Letošní téma FAUST představovalo zajímavou výzvu, a proto jsme se jej rozhodli spojit s výstavou Kompas. Tentokrát ale byly příležitosti jiné než v běžné galerii. 


Kompas Faust, PAF, 2022 (foto: Tomáš Jakubec)

Strom s přehledem portálů a připravené portály k umístění, PAF, 2022 (foto: Tomáš Jakubec)

Kompas probíhal během celého festivalu a díky naší neustálé přítomnosti jsme mohli v reálném čase monitorovat a zasahovat do průběhu hry.

Tři elipsy navedly návštevníky do herní kanceláře, kde probíhaly mimo jiné i přednášky o současné videoherní scéně. Zde byla zájemcům o hru představena pravidla a každý obdržel svůj vlastní pas. Ten obsahoval ručně kreslený portrét, na míru vytvořený na místě, a osobní symbol složený z iniciálů návštěvníka. Po předání pasu bylo možné začít hrát tak, že každý vlastník pasu zaznačil svoji dlaň na dřevenou elipsu a do ní nakreslil svůj symbol.

Tvorba pasu, PAF, 2022 (foto: Tomáš Jakubec)


Tvorba portrétu, PAF, 2022 (foto: Tomáš Jakubec)


Ukázka jednoho z kompletních pasů, PAF, 2022 (foto: Josef Šmíd)

Pravidla hry byla jednoduchá. Každý hráč musel projít všemi portály a průchod si zaznačit do pasu. Jednotlivé portály byly podle obtížnosti schované v prostorách celé budovy Konviktu. V případě, kdy hráč nalezl portál, zaznamenal do jedné z hvězd svůj osobní symbol a tím tak splnil jeho průchod. Důležitou podmínkou bylo projít nejprve portály na stromě umístěné nejníže a postupně tak pokračovat podle barev výše. S obtížností se portály zmenšovaly. Stejně tak jejich počet a počet hvězd na portálu pro zaznamenání osobního symbolu. Dohrát hru tak mohl jen omezený počet hráčů.


Zaznamenaní osobního symbolu, PAF, 2022 (foto: Monika Abrahamová)