Po čtrnácti dnech příprav a vývoje Kompasu se blížíme do finále. Páteční vernisáž a následující víkendový program v současné podobě nabídne více obsahu, než jsme původně plánovali. Rozšířili jsme například studentskou sekci digitálních her o projekt z FIT VUT. Z naší strany pak prošlo revizí a následnou výrobou prakticky vše, co se nepodařilo dokončit nebo ukotvit v prvním týdnu. Na úrovni sociálních sítí má Kompas nyní vlastní Instagram (@kompas_vystava) a Facebook stránku (@kompasvystava) + plakáty jsou v ulicích! Strategickým a mediálním partnerem akce se stal archiv Vision Game.

Co je oproti první části vývoje Kompasu nového?

Příprava herních plánů - Rukavice a Helma + Kompas v obležení Atlasu truhel a VR helmy Lesa

Výroba razítek, maskovacích zátek a stojánku na tužky přímo v elipsách

Do hry se konečně také vrátil Bohdan a připravil do podoby závěsných karet Atlas truhel, a to v plném počtu 99 kusů! Celkově se nyní do Kompasu připojila ještě větší část ateliéru. Základní tým se tak situačně rozrůstá o Kateřinu, Tomáše, Dana, Terku a Lucii. Dominik připravuje instalaci techniky, na které poběží ukázky z vybraných her, které nyní naleznete skrze Kompas itchio.


V obrazech pokračuje také  Adam Žufníček

V tomhle tempu už to dojedeme! Provázky máme, ukazatele máme, 200kg písku a pytle taky, takže se uvidíme v pátek 20. 5. 2022 v 18.00 > KUMSTu!