Kategorie: Kniha

  • Obrázek článku

    Šepot Kosmu je básnická sbírka, na které jsem dlouhodobě pracovala. Cílem pro mě bylo sbírku zapouzdřit do uceleného formátu. Také jsem chtěla nahlédnout čerstvým okem na starší práci, k níž jsem si nebyla schopna vytvořit srozumitelný vztah. Jednotl...

  • Obrázek článku

    Tento projekt vnímám jako "duchovního předchůdce" koncepčního i produkčního směru, kterým se bude projektová aktivita a realizace jednotlivých i kolektivních výstupů  Ateliéru Duchů bude orientovat.  Vývojářský mezi čas roku 2017 výrazně...